Göteborgs Romprovning

En sensorisk upplevelse med doft och smak. En uppskattad upplevelse som är mycket omtyckt.

romprovning Göteborg

En sensorisk upplevelse

Romprovning Göteborg erbjuder en unik upplevelse och förkovran i det ädla destillatet rom. Vi har sedan 2015 arrangerat provningar och bjudit in flertalet experter som delat med sig av sin kunskap om rom.

Totalt tar en provning ca 90 minuter

Under ca 90 minuter lotsar vi deltagarna genom definitionen av rom, historien bakom romtillverkning och de olika produktionsstilarna.

Sensorisk upplevelse med doft och smak

Därefter doftar och smakar vi på 5 olika destillat med olika inriktningar, spansk, fransk och brittisk rom.

Romens historia

Rom är en spritdryck med en lång och rik historia, tätt sammanflätad med koloniseringen av Amerika och karibisk kultur. Dess tillverkningsmetoder har utvecklats över tid, men grunden för produktionen har förblivit densamma.

Från sockerrör till rom

Romens historia börjar under 1600-talet på sockerplantagerna i Karibien. När man producerade socker från sockerrör blev en biprodukt känd som melass. Plantagearbetarna upptäckte att denna melass kunde fermenteras och destilleras för att producera en alkoholhaltig dryck. Denna teknik spred sig snabbt genom Karibien och blev en stapelvara i regionen.

romprovning evenemang