Rom utan socker i Europa?


europa, rom / fredag, maj 17th, 2019

Den 17 april 2019 antog Europaparlamentet och rådet den nya förordningen om definition, beskrivning, presentation och märkning av sprit och alkoholhaltiga drycker. Länk till Artikeln.

Den nya förordningen träder i kraft snart efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den nya förordningen upphäver den gamla förordningen 110/2008. Det är en lång och komplex text, det kommer att kräva noggrann läsning. Vid en första anblick är kanske den mest relevanta innovationen att rom nu kan sötas till högst 20 gram socker per liter.

Med ”sötning” avses användning av en eller flera av följande produkter vid framställning av spritdrycker:

Halvvitt sockervitt socker, extravitt socker, dextros, fruktos, stärkelsesirap, sockerlösning, flytande invertsockerlösning, invertsockersirap, enligt definitionerna i rådets direktiv 2001/111/EG 1 .

Bilaga II del I , vad är rom?

A. Rom definieras enligt följande:

i) En spritdryck som framställts uteslutande genom alkoholjäsning och destillering, antingen av melass eller sirap som framställts vid tillverkning av rörsocker eller av själva rörsockersaften, och som destillerats till mindre än 96 volymprocent, så att destillatet i märkbar grad har de specifika organoleptiska kännetecknen för rom.

ii) En spritdryck som uteslutande framställts genom alkoholjäsning och destillering av sockerrörssaft, och som dels har de särskilda aromatiska egenskaper som kännetecknar rom, dels en halt av flyktiga ämnen om minst 225 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Denna spritdryck får säljas med ordet ”jordbruks-” som bestämning till försäljningsbeteckningen ”rom” tillsammans med någon av de registrerade geografiska beteckningar för de franska utomeuropeiska departementen och den autonoma regionen Madeira.

b) Alkoholhalten i rom ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c) Alkohol får inte tillsättas enligt definitionen i bilaga I.4, oavsett om denna är utspädd eller ej.

Rom får inte smaksättas

d) Rom får inte smaksättas.

e) Rom får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.

f) Ordet ”traditionnel” får komplettera geografiska beteckningar i denna kategori, under förutsättning att rommen framställts genom destillering till en alkoholhalt som är lägre än 90 volymprocent efter alkoholjäsning av alkoholproducerande råvaror som uteslutande har sitt ursprung på framställningsplatsen. Sådan rom ska ha en halt av flyktiga ämnen om minst 225 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent), och den får inte sötas. Även om ordet ”traditionnel” används får uttrycken ”från sockerproduktion” eller ”jordbruks-” läggas till försäljningsbeteckningen ”rom” som åtföljer de geografiska beteckningar som det hänvisas till i led a ii.

Detta får inte påverka användningen av ordet ”traditionnel” om en produkt som inte omfattas av denna kategori, i enlighet med de särskilda kriterierna för sådana produkter.

Slutsatsen av denna förändring av sprit och alkoholhaltiga drycker påverkas förstås de favoriter många av oss redan identifierat. De som enkelt kunnat köpas på systembolaget och som de vanligaste och mest sålda rom. Bland dessa finns Diplomatico med en sockerhalt på 44gr per liter sprit. Ron Zacapa och flera andra kommer kanske i nya kategorier och kanske få en nedgång.

Min första tanke var att man såklart kommer göra en Ron Zacapa Zero för att utmana reglerna men det kanske producenterna själva får besluta och pröva sig fram med.

Det kommer bli ett spännande år för rom 2019. Skål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *